Overleggen met Monique?
 

Samen op reis

Elk veranderprogramma is een reis. Elk bedrijf maakt hiervoor zijn eigen reisgids. Gezamenlijk bepalen we wat voor jullie relevant is. Welke interventies wij doen, hangt af van de situatie in jouw bedrijf en de doelen die je nastreeft.

Het kompas: ons veranderprogramma

Hoe we het ook aanvliegen: de elementen van ons kompas: meten, weten, betrekken en doen komen altijd aan bod.

Meten Weten Betrekken Doen

meten

Als bedrijf wil je uiteraard meten wat de effecten van veranderingen zijn. Wij zoomen in op de klantbeleving, verdiepen ons in de klantreis en creëren inzicht in medewerkersbetrokkenheid. Imago zegt ons niet zoveel, wél hoe tevreden je klant is. In gewoon Nederlands: prachtige marketingcampagnes missen hun doel als de eindgebruiker niet krijgt wat hij verwacht. En dat wil je dus meten.

Meten Weten Betrekken Doen

Klantbeleving

Hoe beleeft jouw klant de diverse contactmomenten met jouw organisatie? Heb je een duidelijk beeld van hoe je de beleving kunt verbeteren? Op operationeel niveau echt inzicht in de beleving van je klanten krijgen is hetgeen waar wij op ons richten, zodat je je medewerkers nog beter kunt ondersteunen in het proces richting de klant.

Meer over klantbeleving

Medewerkersbetrokkenheid

Medewerkers zijn het goud van je organisatie. Hoe betrokken zijn jouw medewerkers? Zijn ze in staat om de kernwaarden van je organisatie uit te stralen naar je klanten?

Meer medewerkersbetrokkenheid

Team performance

Je bent zo sterk als je zwakste schakel… Is de samenwerking tussen de diverse collega’s, teams en afdelingen optimaal op elkaar afgestemd? Ken je de sterktes en zwaktes en ben je daarover in gesprek met elkaar?

Meer over teamperformance

weten

Weten gaat over wat je wil bereiken, en voor een manager kan dat doel heel anders zijn dan voor de mensen op de operationele werkvloer. Maak doelen daarom praktisch en klein én bepaal met elkaar waarom je dat doel bereiken wilt. Wij helpen je met weten, zodat belemmeringen weggenomen worden en mensen intrinsiek gemotiveerd zijn.

Meten Weten Betrekken Doen

Klantvisie & koers

Hoe belangrijk is een klantvisie voor jouw organisatie? Laten we het omdraaien: hoe belangrijk zijn jouw klanten voor je? Hoe belangrijk is de waardering van klanten voor jouw organisatie?

Meer klantvisie en koers

Service concept

Service is de balans tussen product, gedrag en omgeving. Met daarbij ondersteunende processen. Is je concept echt in balans en afgestemd op de behoeften van jouw klant?

Meer over service concept

Cultuur

Cultuur gaat over groepsgedrag, over dynamiek tussen mensen. Het wel of niet slagen van veranderingen blijkt keer op keer aan de factor mens te hangen. Hoe is de cultuur in jouw organisatie, maar dan écht?

Meer over cultuur

“Onze lijfspreuk is Samen Slimmer Bouwen , en dat doen we op een no-nonsens manier, vóór elkaar en mét elkaar. Ik ben trots op de resultaten die we behaald hebben én weten vast te houden, mede dankzij de inzet van Monique, Mireille en consorten en ik gun élk bouwbedrijf deze begeleiding, omdat het je echt verder helpt in de ontwikkeling van je bedrijf. Zowel op zakelijk als menselijk vlak.”

Jaap Messemaker
Directeur, G&S Bouw

betrekken

Mensen zijn het belangrijkste kapitaal van je organisatie, betrek ze dus ook vroegtijdig bij wat je organiseert. De tijd van top-down is echt wel voorbij. Maak gebruik van de kwaliteiten van de mensen binnen je organisatie, zet ze in hun kracht en je teams worden beter en je klanten meer tevreden. Betrekken gaat over elkaar zien en over het geven van oprechte aandacht.

Meten Weten Betrekken Doen

Inspiratie

Inspiratie leidt tot bewustwording. Hoe vaak ben jij geïnspireerd door iets wat je ziet of hoort? En weet je dit dan ook te vertalen naar je eigen organisatie of eigen gedrag?

Meer over inspiratie

Workshops

Onze workshops zetten aan tot beweging. In een vroeg stadium betrekken we de mensen bij de gewenste verandering. De workshops hebben als doel om betekenis te geven. Wat betekent het voor jouw werk? Waarmee kun jij vanaf vandaag al concreet  aan de slag om het verschil te maken?

Meer over workshops

Teamcoaching

Een team is zo sterk als zijn zwakste schakel. Samen verantwoordelijkheid voelen en eigenaarschap nemen voor het resultaat. Daar richten we ons op. Hoe effectief is het samenspel nu echt in jouw teams?

Meer over teamcoaching

doen

Als je wilt veranderen dan moet je een gewenst patroon blijven herhalen. Het bedenken van een patroon kan iedereen wel, inspireren is vervolgens ook nog wel leuk, maar het blijven herhalen is een uitdaging. Dat vraagt om doorzetten en managen. En dat is precies wat wij doen.

Meten Weten Betrekken Doen

Project management

Een project of een programma heeft aandacht nodig. Veranderen doe je niet van vandaag op morgen. Vaak helpt het om een externe projectleider in te zetten om ook echt aandacht te houden op dat wat je wilt bereiken.

Meer over project management

Implementatie begeleiding

Te vaak horen we dat alles duidelijk is, dat de ambitie goed vertaald is naar gedrag en houding, naar klantbeloften, de mensen zijn betrokken, de klant is gehoord. Alles is daar om succesvol te zijn. Het laatste stapje en vaak de moeilijkste stap is dan implementeren. Echte afspraken waarmaken, echte implementatie van proces en gedrag realiseren. Daar ligt de uitdaging.

Meer implementatie begeleiding

Coaching on the job

Coaching on the job is een  effectieve en efficiënte methode om blinde vlekken bespreekbaar te maken. Gewoon meedoen en gevraagd en ongevraagd feedback geven kunnen collega’s als best spannend ervaren. Dat realiseren we ons terdege. Het helpt in alle gevallen om lekker praktisch tot actie over te gaan. Zo komen we graag in de doe-modus, waardoor er hoe dan ook iets gebeuren gaat…

Meer over coaching on the job

Kennis maken?

Onze aanpak is uniek, omdat we in staat zijn deze perfect te laten passen bij de kracht van de medewerkers binnen jouw bedrijf. Samen in de wedstrijd zitten, met een sterke focus op commitment, staat aan de basis van al onze langdurige relaties 

Bel direct met 020 218 52 18 of stuur een e-mail naar info@echtwaarmaken.nl.