Overleggen met Monique?

Implementatiebegeleiding

De ambitie is duidelijk, de stukken zijn uitgewerkt, de mensen zijn betrokken en indien nodig getraind. Nu komt de volgende stap: implementeren en borgen. Implementeren vraagt om aandacht en focus. En daar heb je soms wat extra capaciteit voor nodig. Om te leren, om te groeien en verder te ontwikkelen met focus op het gewenste eindresultaat.

Hoe wij dat doen?

We gaan nét dat stapje verder: we blijven volhouden en meebewegen, en als het op de ene manier niet lukt dan doen we het op een andere manier. Vanzelfsprekend altijd met oog voor mens en proces, want ook bij implementeren verbinden we hoofd, hart en handen!

Wat wij doen?

  • Implementatiebegeleiding van teams

Voorbeeld

Voor een academisch ziekenhuis ontwikkelden we een nieuw ontvangstconcept voor de afdeling cardiologie. Samen met een team van de afdeling, dat  bestaat uit leidinggevenden, artsen en verplegend personeel, hebben we kritisch gekeken naar de klantreis. De klant, die zich patiënt voelt zodra hij het ziekenhuis binnenkomt, werd ondanks alle goede bedoelingen, nog weleens vergeten. De ingreep en de processen daaromheen stonden centraal. Toen we samen de klantreis doorliepen, werd al gauw duidelijk dat  het betrokken personeel dit anders wilde aanpakken. Er is intussen heel wat veranderd:  wanneer de klant nu binnenkomt, staat het bed al gastvrij in ‘zitstand’, ligt er een welkomstpakket klaar en hoeft de klant zich niet direct in het welbekende groene hesje te hijsen en in bed te gaan liggen… Hij mag nog even klant zijn en géén patiënt!

Onze gezamenlijke inpassingen hebben geresulteerd in een aanpassing van het proces, én in een andere houding, gedrag en communicatie met een grote impact op de waardering door de klant.

Ook weten wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Onze aanpak is uniek, omdat we in staat zijn deze perfect te laten passen bij de kracht van de medewerkers binnen jouw bedrijf. Samen in de wedstrijd zitten, met een sterke focus op commitment, staat aan de basis van al onze langdurige relaties 

Bel direct met 020 218 52 18 of stuur een e-mail naar info@echtwaarmaken.nl.