Overleggen met Monique?

Medewerkersbetrokkenheid

Wij geloven dat als jij goed zorgt voor je medewerkers, zij op hun beurt weer goed voor klanten zorgen… Dat betekent continu luisteren naar de feedback van jouw medewerkers zodat dit bijdraagt aan het succes van je organisatie.

De motivatie van werknemers wordt beïnvloed door een complex systeem van management- en organisatiefactoren. Een hoge werkmotivatie geeft de organisatie een enorme boost in performance op het gebied van klanttevredenheid, omzet en resultaat. Inzicht in de verschillende drijfveren van menselijk gedrag helpt daadwerkelijk om de motivatie te verhogen.
De drijfveren voor werkmotivatie zijn erkenning, samenwerking, ontwikkeling en richting,
Als organisatie is het belangrijk om deze 4 drijfveren goed in te richten. Je op 1 drijfveer richten heeft wel direct effect, maar dit effect is relatief klein. Een groots effect wordt bereikt wanneer alle drijfveren worden beïnvloed, zodat ze elkaar gaan versterken. Het geheel is in dit geval echt groter dan de som der delen!

Het is minstens net zo belangrijk dat de manager een positieve bijdrage levert aan deze 4 drijfveren. De werknemer begrijpt best wel dat organisatieregels, politiek en afspraken een manager soms in de weg zitten, maar diezelfde medewerker verwacht wel dat de manager binnen zijn invloedsfeer al het mogelijke doet om te zorgen voor werkmotivatie op alle 4 de drijfveren.

Hoe wij dat doen?

Met handige vragenlijsten helpen we je om inzicht te krijgen in de betrokkenheid van je medewerkers. En vervolgens ondersteunen we je in de vertaling ervan naar HR-instrumenten en ontwikkelprogramma’s.
Idealiter stellen we, naast het klantbelevingsonderzoek, een korte vragenlijst op die gekoppeld is aan betrokkenheid, uitgedrukt in een eNPS (employee Net Promotor Score).

Wat wij doen?

  • De medewerkersbetrokkenheidsmeter is een methode die zo vaak als je wilt inzicht geeft in hoe de medewerkers zich betrokken voelen bij jou als werkgever. 
  • Cultuuranalyse: deze analyse geeft een antwoord op hoe de mensen in jouw organisatie kijken naar de 4 drijfveren: erkenning, samenwerking, ontwikkeling en richting

Ook weten wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Onze aanpak is uniek, omdat we in staat zijn deze perfect te laten passen bij de kracht van de medewerkers binnen jouw bedrijf. Samen in de wedstrijd zitten, met een sterke focus op commitment, staat aan de basis van al onze langdurige relaties 

Bel direct met 020 218 52 18 of stuur een e-mail naar info@echtwaarmaken.nl.