Overleggen met Monique?

Coaching on the job

Een efficiënte methode om gewenst gedrag vast te houden én nieuwe patronen te laten ontstaan en beklijven is ‘coaching on the job’. Dit betekent dat we in de praktijk mee gaan draaien met het team, met als doel om ingesleten patronen helder aan de oppervlakte te krijgen. Persoonlijk en respectvolle aandacht voor de beleving van de medewerker en de klant staan hierbij centraal.

Hoe we dat doen?

Onze ervaren coaches lopen mee en geven gevraagd en ongevraagd feedback op klantinteractie- momenten. Dat gebeurt uiteraard op een manier die past bij de betrokken medewerker in kwestie: subtiel en genuanceerd, of directer wanneer de situatie en de betrokken persoon dit dragen kan. Alles gebeurt  op basis van heldere doelstellingen en afspraken. Uitgangspunt is continu beter worden, mensen uit hun ‘vertrouwde groef’ te halen en dan op zo’n manier dat men er, na een eerste aarzeling of onzekerheid, plezier in krijgt. Onze ervaring is dat mensen vaak met meer zelfvertrouwen en/of veranderbereidheid uit het traject komen: men wordt immers gehoord en belangrijk gevonden. En net als een klant dit prettig vindt, geldt dat eveneens voor je medewerkers. 

Wat we doen?

  • Meedraaien, feedback geven en continu lerend stimuleren! Dat doen we ‘hard’ op de inhoud en ‘zacht’ op de relatie. Hakken in het zand? Dan gaan we het gesprek aan om de onderliggende oorzaak te achterhalen. Onzeker? We helpen en moedigen aan om mensen te helpen meer in hun kracht te staan.
  • ‘Intrainen’ van nieuw gedrag, zodat ook na ons vertrek mensen het aangeleerde gedrag volhouden, omdat ze er intrinsiek de waarde van inzien.

Ook weten wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Onze aanpak is uniek, omdat we in staat zijn deze perfect te laten passen bij de kracht van de medewerkers binnen jouw bedrijf. Samen in de wedstrijd zitten, met een sterke focus op commitment, staat aan de basis van al onze langdurige relaties 

Bel direct met 020 218 52 18 of stuur een e-mail naar info@echtwaarmaken.nl.