Overleggen met Monique?

Klantvisie & koers

Je klantvisie is één van de meest primaire plannen van je organisatie. Het bepaalt voor wie je er bent, hoe je gezien wil worden, hoe je de relatie met je omgeving wil realiseren en behouden en wat je wil betekenen voor je klant. Daaruit vloeit voort hoe je dan je organisatie en processen inricht, welke type mensen en talenten je nodig hebt, hoe je je klanten te woord staat en hoe je je klantcommunicatie opstelt. Klantgerichtheid bepaalt het verschil tussen succesvolle en minder succesvolle organisaties. Organisaties die zich richten op klant gedreven ondernemen, voegen substantieel meer waarde toe dan vergelijkbare organisaties die dit niet doen. Het leidt daarnaast ook tot een beter imago en tot relevant zijn voor al je belanghebbenden. Bovendien werkt het volgens onderzoek zeer motiverend naar medewerkers om de lat hoog (maar niet té hoog) te leggen. Een uitzonderlijke klantbeleving leidt tot klantgedrag dat vele malen positiever is dan het gedrag van tevreden en zelfs zeer tevreden klanten. Klanten die écht een emotionele binding met jouw bedrijf ervaren, zijn meer betrokken, denken positief mee, staan open voor samenwerking en participatie, zijn aardiger voor je medewerkers en betalen bovendien sneller. Ook bevelen ze je organisatie eerder aan: 80-90% van de aanbevelingen komt van enthousiaste klanten.

Hoe wij dat doen?

Wij sparren graag samen met je en stellen kritische vragen, zodat jouw klantvisie ook echt in praktijk uitgevoerd wordt. Niet alleen een papieren visie, maar een daadwerkelijke vertaling naar wat het werkelijk betekent voor je medewerkers, je inrichting en processen én natuurlijk voor je klant.

Wat wij doen?

  • We ontwikkelen een heldere klantvisie en geven dit vorm: ontwikkel een ambitie  die past bij de identiteit van je organisatie.
  • Koerssessies: de visie is bepaald en nu? Samen werken we de koers uit die we vanaf nu concreet en blijvend gaan varen.
  • Visiehuisjes: we bouwen samen aan visiehuisjes. Met een visiehuisje maken we de (klant)visie concreet voor de organisatie. 

City Hospitality: verslag van de ronde tafel

In een stad met gastvrij klimaat voelt men zich welkom, toch? Dat vinden wij ook! In het afgelopen jaar is Sannah van der Sman onder begeleiding van Karoline Wiegerink van Hotelschool The Hague en het team van echt waarmaken afgestudeerd op het onderwerp 'City...

Ook weten wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Onze aanpak is uniek, omdat we in staat zijn deze perfect te laten passen bij de kracht van de medewerkers binnen jouw bedrijf. Samen in de wedstrijd zitten, met een sterke focus op commitment, staat aan de basis van al onze langdurige relaties 

Bel direct met 020 218 52 18 of stuur een e-mail naar info@echtwaarmaken.nl.