Overleggen met Monique?

Onno van Zelst, manager particulieren Rabobank Bommelerwaard

echt waarmaken heeft ons geholpen met het aanscherpen van onze klantgerichtheid. Ze hebben ons geholpen met de organisatie en uitwerking van een tweetal klantarena’s waarbij we samen met klanten kritisch naar hun ervaring van onze dienstverlening hebben gekeken. Door medewerkers hier nauw bij te betrekken was er een breed draagvlak voor het verbeteren van onze dienstverlening. Met concrete en praktische tips werden voor de klant essentiële verbeteringen in een aantal cruciale processen doorgevoerd. De nauwe samenwerking met echt waarmaken heeft ons geholpen om vanuit het klantperspectief naar de klantreis te kijken. Door het aanreiken van praktische hulpmiddelen bleef het niet bij een mooi voornemen maar hebben we verbeteringen zelf kunnen implementeren. We hebben forse stappen gezet in onze klantbediening en klantgerichtheid dankzij echt waarmaken. Het resultaat zien we terug in de feedback die we van klanten ontvangen.

Blogs ontvangen?

Wil je regelmatig op de hoogte gehouden worden? Meld je dan hier aan!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.