echt waarmaken heeft ons geholpen met het aanscherpen van onze klantgerichtheid. Ze hebben ons geholpen met de organisatie en uitwerking van een tweetal klantarena’s waarbij we samen met klanten kritisch naar hun ervaring van onze dienstverlening hebben gekeken. Door...