Overleggen met Monique?

Hoe behoud je de bedrijfscultuur onder invloed van massaal thuiswerken?

Dat het thuiswerken als gevolg van de coronacrisis veel invloed op mensen heeft, is evident. Maar hoe zorg je er nu voor dat de bedrijfscultuur behouden blijft als je elkaar nauwelijks ziet? Gaan de digitale vrijdagmiddagborrels en escape rooms uitkomst bieden of is er een serieuzere aanpak nodig?

“De invloed van corona op de bedrijfscultuur is zó groot dat het nauwelijks te omvatten is hoe groot precies.” Dat zegt Monique van den Heuvel, eigenaar van bedrijf ‘echt waarmaken’. Zij helpen organisaties om nieuwe klantgedreven patronen te ontwikkelen zodat ze hun klantbeloftes écht waarmaken. “We lezen in de media nog vooral over de voordelen van minder files en verlaagde werkgeverskosten door het afstoten van dure kantoorpanden. Gelukkig komt er nu ook meer het besef dat het psychisch welzijn van mensen lijdt onder thuiswerken zonder team om hen heen. En werkgevers merken op hun beurt dat het vasthouden van de bedrijfscultuur een uitdaging is door het uitblijven van fysiek contact. En nee, dat los je niet op door een ludieke borrel of een suffe pubquiz waar mensen na een minuut of tien hun aandacht verliezen.”

Maar wat werkt er dan wel om die zorgvuldig opgebouwde bedrijfscultuur vast te houden?
Het is immers een nieuwe situatie voor alle betrokkenen. Mede-eigenaar Mireille vult aan: “Wat bijvoorbeeld kan, is heel duidelijk de normen en waarden van de organisatie benoemen. Geen lange verhalen, maar drie kernpunten waar de bedrijfscultuur om draait. Dat houdt focus en connectie omdat je als collega ervaart dat je nog steeds past bij het bedrijf waar je voor werkt.” Monique: “Dat is een belangrijk punt, want waarom zou je als developer of copywriter voor bedrijf A werken als bedrijf B je een betere baan biedt? Als de connectie met je werkgever alleen nog het platte scherm is dat als communicatiemiddel dient, dan is een overstap naar een ander zo gemaakt.”

“Ten tweede”, vervolgt Mireille, “wil je vanuit je rol als werkgever het primaire en het ondersteunende proces aan elkaar verbinden. Het lijkt in de hele discussie over thuiswerken tegenwoordig wel alsof iedereen op kantoor werkt. Terwijl er ook massa’s mensen fysiek op een werkvloer staan. Houd daarom het contact: loop als leidinggevende in een ziekenhuis een dag mee met het verplegend personeel. Ga als projectleider in de bouw persoonlijk kijken op die bouwplaats. Maar ook de buschauffeur voelt zich gesteund door een bezoek van zijn manager. Kortom, laat zien dat je oog en gevoel hebt voor elkaars uitdagingen.”

De derde tip gaat over het geven van perspectief. “Mensen houden van nature niet van onzekerheid. Neem daarom de leiding. Dat doe je bijvoorbeeld door een termijn af te spreken waarin je op een bepaalde manier met elkaar samenwerkt. Na die termijn kijk je opnieuw naar hoe het verder moet. Door op die manier te communiceren, geef je houvast aan je mensen”, aldus Monique.

Mensen voelen zich onzeker: waar ze eerst acht uur konden werken, zijn ze nu na zes uur wel zo’n beetje leeg.

Ook het afstemmen van praktische zaken blijkt effect te hebben om de bedrijfscultuur vast te houden. Mireille: “Mensen voelen zich onzeker: waar ze eerst acht uur konden werken, zijn ze nu na zes uur wel zo’n beetje leeg. Geef aan wat de mogelijkheden zijn. Bijvoorbeeld de dag in delen opsplitsen. Of stel met elkaar vast dat zes uur thuiswerken net zoveel opbrengst heeft als acht uur op kantoor. Daar praat je immers bij de koffiemachine met collega’s en investeer je je tijd op andere manieren. Maar ook het opstellen van kleine teams die, op ruime afstand, één dag in de week op locatie samenwerken, waarbij één persoon dan weer kennis deelt met het andere team, is mogelijk. Zie het als een soort kruisbestuiving nieuwe stijl.”

Hoe je het ook wendt of keert: de huidige situatie kunnen we niet veranderen. Maar de manier waarop we ermee omgaan wel. “Gesprekken binnen organisaties zouden vandaag de dag vooral over medewerkerstevredenheid moeten gaan en niet over klantgerichtheid. De mens is immers nog altijd de belangrijkste asset binnen je bedrijf.
En als je daar oog voor hebt, volgt de rest bijna als vanzelf. Ook nu.”

Dit artikel is geschreven door Susan Moonen voor FOKUS Business Guide.
Gepubliceerd op fokus-online.be op 29 november 2020.

Blogs ontvangen?

Wil je regelmatig op de hoogte gehouden worden? Meld je dan hier aan!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.