Overleggen met Monique?

Teamcoaching

Elke organisatie kent verschillende vormen van teams: projectteams, afdelingen en functionele teams. Deze groepen in een organisatie hebben één gemeenschappelijk kenmerk: ze hebben een doel dat samen moet worden gerealiseerd. Als leider of coach van zo’n team wil je ervoor zorgen dat iedereen achter het doel staat en er actief aan bijdraagt. Maar hoe doe je dat, hoe zorg je ervoor dat je een goed functionerend team hebt?

Als model voor teamcoaching gebruiken we het model van Lencioni. Dit model geeft houvast om een programma te bouwen, waarbinnen het team zich verder kan ontwikkelen.

Hoe wij dat doen?

Onze ervaren teamcoaches gaan na de uitgebreide intake, actief met het team aan de slag. Er zijn meerdere wegen om tot resultaat te komen. Enerzijds kan teamcoaching gericht zijn op de individuen in het team door inzicht te bieden in voorkeursstijlen, verwachtingen en behoeften. Anderzijds en vaak ook tegelijkertijd is de teamcoaching gericht op de groepsdynamiek, dus op de gedragspatronen die er zijn binnen de groep

Wat wij doen?

  • Teamcoaching: onder begeleiding van ervaren teamcoaches ondersteunen we het team in haar  ontwikkeling
  • Teamcoaching op basis van Birkman; Birkman creëert een gemeenschappelijke taal voor de communicatie binnen teams en stelt individuen in staat om elkaars gedrag en behoeften te begrijpen. Door een stevige basis te leggen, worden teams in staat gesteld om de effectiviteit en emotionele intelligentie te vergroten.

echt waarmaken weet zich de branche, organisatie en bijbehorende cultuur echt eigen te maken en vanuit die positie waardevolle coaching en advies te geven. Soms confronterend, altijd opbouwend.

Benjamin Martens

Directeur bedrijfsvoering, Antes

Ook weten wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Onze aanpak is uniek, omdat we in staat zijn deze perfect te laten passen bij de kracht van de medewerkers binnen jouw bedrijf. Samen in de wedstrijd zitten, met een sterke focus op commitment, staat aan de basis van al onze langdurige relaties 

Bel direct met 020 218 52 18 of stuur een e-mail naar info@echtwaarmaken.nl.