Overleggen met Monique?

Cultuur

Cultuur is een begrip dat voor velen als ingewikkeld en/of ontastbaar wordt ervaren.. Als het over cultuur gaat, vindt men het ingewikkeld. Vaak wordt gedacht dat het onmogelijk is om een cultuur te beïnvloeden of te veranderen. Het tegendeel is echter waar. Het is zeker waar dat het niet eenvoudig is, en dat een ingesleten cultuur niet van dag op dag te veranderen is. Maar de praktijk bewijst inmiddels het tegendeel, want in veel organisaties zien we wel degelijk de cultuur veranderen. Wat denk je van de banken? Ben je onlangs nog weleens bij de bank geweest?

Wanneer je klantgedreven wilt worden, kun je onmogelijk om je huidige cultuur heen. Wat zijn overtuigingen? Hoe wordt er samengewerkt? Hoe praten ze over elkaar? Over de klanten? Hoe wordt er leidinggegeven? Welke afspraken zijn er? Hoe belonen en waarderen we mensen? Het zijn allemaal vragen die bij een grondige cultuuranalyse horen.

Hoe wij dat doen?

Deze vraag heeft invloedrijke denkers als Aristotelis, Sigmund Freud en Abraham Maslow eeuwen beziggehouden, en dankzij onderzoek uit de neurowetenschap, de biologie en evolutionaire psychologie zijn er nieuwe relevante conclusies getrokken. Wanneer werknemers naar tevredenheid worden voorzien in alle vier de drijfveren, dan ontstaat er een hoge intrinsieke werkmotivatie wat dan weer betrokkenheid bij het werk en de organisatie tot stand brengt. Daarom willen we graag weten hoe het met deze drijvers gesteld is binnen organisaties.

Wat wij doen?

  • Veldwerk: we draaien mee in jouw organisatie. We lopen mee, hangen rond in de koffiehoek, stellen her en der wat vragen, zitten bij een overleg, draaien een dienst mee, houden interviews en koppelen dit natuurlijk overzichtelijk terug.
  • Birkman: Birkman is een uiterst valide en betrouwbare methode om zelfinzicht te krijgen. Deelnemers krijgen inzicht in hun eigen gedrag en in hun perspectief op het gedrag van anderen. Het is een en zeer waardevol instrument om organisatie en teams in beweging te krijgen.
  • Cultuuranalyse: we hebben een korte vragenlijst opgesteld om inzicht te krijgen in de drijvers van de medewerkers in de organisatie.
  • Cultuurprogramma: de organisatie in beweging krijgen ende cultuur beïnvloeden is iets dat tijd en energie kost. Met de bundeling van de kracht van jullie organisatie en onze kennis stellen we een impactvol programma op zodat de beweging ook echt op gang komt en de doelen haalbaar worden.
  • Van kern- naar werkwaarden: kernwaarden zijn pas echt van toegevoegde waarde als ze intrinsiek door de klant beleefd worden en door de medewerkers doorleefd worden. Werkwaarden beschrijven concreet gedrag en zijn aansprekend geformuleerd.

Ook weten wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Onze aanpak is uniek, omdat we in staat zijn deze perfect te laten passen bij de kracht van de medewerkers binnen jouw bedrijf. Samen in de wedstrijd zitten, met een sterke focus op commitment, staat aan de basis van al onze langdurige relaties 

Bel direct met 020 218 52 18 of stuur een e-mail naar info@echtwaarmaken.nl.