Overleggen met Monique?

Jaap Messemaker, directeur G&S Bouw: ‘ Ik geloof in doen wat je zegt en zéggen wat je doet.’

‘We schrijven elk jaar een beleidsnota met daarin diverse speerpunten. Belangrijke thema’s die de laatste keer naar voren kwamen waren “trots zijn op G&S Bouw” en “met nul punten opleveren”. We hadden al snel in de gaten dat het goed was om voor de ontwikkeling van deze speerpunten een externe partij in te zetten, al was het alleen maar omdat vreemde ogen dwingen.’ Aan het woord is Jaap Messemaker, commercieel algemeen directeur van G&S Bouw dat als onderdeel van VolkersWessels, met een team van vakbekwame medewerkers toonaangevende duurzame bouw- en inbouwprojecten in Randstad en omgeving realiseert. En dat met een focus op complexe utilitaire hoogbouwprojecten, die vervolgens turn-key worden opgeleverd. Dit gebeurt in opdracht van professionele marktpartijen als project- en vastgoedontwikkelaars en woningbouwcorporaties. Duurzaamheid staat continu hoog in het vaandel bij álle projecten.

De aanleiding

‘Kijk, er was echt wel trots binnen ons bedrijf, over de projecten en over de manier waarop we met elkaar en onze opdrachtgevers samenwerkten, maar soms is het ook eens goed om deze zienswijzen op papier te schrijven en met elkaar te praten over hoe we, meer vanuit helicopterniveau, tegen het bedrijf aankijken. We kwamen destijds toch uit de crisistijd en dat doet wel wat met mensen’, aldus Jaap. ‘Uiteindelijk hebben we iedereen bij elkaar geroepen en onder professionele begeleiding van bureau Echt Waarmaken gewoon eens op een ontspannen manier zaken met elkaar gedeeld. Uit deze sessies kwamen belangrijke tips en tops en bovendien werd er sowieso heel positief gereageerd door onze mensen. Dat vind ik belangrijk, want wij kunnen het als directie wel bedenken, maar het moet toch vanuit de mensen zelf komen. Wat wij, in basis graag willen is de handvatten leveren. Zelf werk ik al sinds 1985 in de bouw, ik startte als uitvoerder en ben uiteindelijk jaren later in een directiefunctie terechtgekomen. Dat betekent formeel gezien dat ik de eindbeslissing neem, maar dat kan ik alleen goed doen als ik mag samenwerken met mensen die echt graag voor ons bedrijf actief zijn. Als je dat niet voor elkaar hebt, en niet bouwt aan die persoonlijke band, dan heeft directeur spelen mijn inziens weinig zin. Luisteren naar je mensen, voor ze openstaan, kwetsbaarheid aanmoedigen: het hoort er voor mij allemaal bij.’

De doelstelling

‘We zijn, inmiddels ruim anderhalf jaar geleden, het traject ingegaan en onze doelstellingen zijn ruimschoots behaald. Intussen hebben we er, omdat we zo tevreden zijn over de concrete resultaten die we door deze samenwerking behaald hebben, ook een vervolg aan gegeven, door inrichting van een aantal sprintteams. Deze teams bestaan uit mensen die zich daar zelf voor hebben aangemeld of die door andere collega’s als goede ambassadeurs voor het bedrijf getipt zijn. De leden uit dit sprintteam kijken op een nuchtere manier naar verdere verbeterpunten voor onze onderneming. Een praktisch voorbeeld daarvan is de manier waarop we tot voor kort de doorloop van verschillende faseringen binnen een project aanpakten, dus van schetsontwerp, naar voorlopig ontwerp naar definitief ontwerp. Wat we nu veel beter doen ten opzichte van de oude situatie, is samen vaststellen of we écht van elkaar begrijpen wat de ander bedoelt zodat er minder fout gaat’, vervolgt Jaap. ‘Dit speelt vooral bij de overdracht van projectgerelateerde zaken een rol. Heb je alles volledig ontvangen? Of niet? En heb je het dan ook gelezen, zodat je in de week daarna met een plan van aanpak kunt komen? Deze nieuwe manier communiceren is overigens niet vrijblijvend, de “ja, maar ik had niet juiste stukken”-tijd ligt achter ons. Proactief zijn, persoonlijk leiderschap tonen en jezelf niet verschuilen achter oneigenlijke redenen waarom je iets niet gedaan hebt, past bij de manier waarop we hier met elkaar omgaan.’

Inhoud van teams

‘We hebben ook gekeken naar de samenstelling van onze teams en zijn van daaruit verder gaan bouwen door te onderzoeken welke competenties in een team bij elkaar passen, of er als gevolg daarvan misschien andere mensen bij een team moesten of dat specifieke personen misschien beter op een andere plek binnen de organisatie passen. Mensen waren positief hierover, al stelden sommigen zich ook kritisch op in eerste instantie. Toen we benadrukten dat het niet gaat om “de beste moeten zijn” of het behalen van een rapportcijfer, maar juist om het tonen van lef door je kwetsbaar op te stellen, liep het eigenlijk als vanzelf. Het is zoals met veel dingen, elke keer opnieuw, toch weer de toon die de muziek maakt. Dat is overigens ook de manier waarop ik leiding geef aan dit bedrijf, puur vanuit wie ik ben en vanuit de overtuigingen waar ik persoonlijk voor sta. Dat loopt als een rode draad door al mijn activiteiten, of ik nu een speech houd of een bouwplaats bezoek, die basis is hetzelfde. We zijn een platte organisatie en als we mensen aannemen doen we dat gewoon zelf door op een open manier het gesprek aan te gaan. We hebben niet voor elke taak binnen ons bedrijf een aparte man, vrouw of zelfs complete afdeling. Ook ik draai gewoon mee in de productie als het werk daarom vraagt. We eten met elkaar in de kantine, deuren staan gewoon open en er heerst een basis van vertrouwen. Doen wat je zegt, en zeggen wat je doet, is voor mij als mens een belangrijke kernwaarde’, vertelt Jaap.

Behaald resultaat

‘Inmiddels zijn er een behoorlijk aantal procedures op papier en in praktijk geformaliseerd, zijn de teams goed van samenstelling en heerst er een nog betere spirit binnen ons bedrijf. We halen mooie werken binnen en staan als organisatie goed bekend in de markt, bijvoorbeeld omdat we onze afspraken nakomen. Meestal proberen we zelfs iets extra’s te doen. Op dit moment werken we nog altijd met de mensen van Echt Waarmaken samen, omdat we de ingegane weg verder willen uitrollen; het heeft ons immers veel gebracht. Onze lijfspreuk is Samen Slimmer Bouwen , en dat doen we op een no-nonsens manier, vóór elkaar en mét elkaar. Ik ben trots op de resultaten die we behaald hebben én weten vast te houden, mede dankzij de inzet van Monique, Mireille en consorten en ik gun élk bouwbedrijf deze begeleiding, omdat het je echt verder helpt in de ontwikkeling van je bedrijf. Zowel op zakelijk als menselijk vlak’, besluit Jaap.

Meer info

Op woensdag 25 september organiseren wij een Masterclass ‘klantgericht bouwen is een strategische keuze’. Hoe zorg jij als bouwbedrijf ervoor dat je echt klantgericht bent en ook zo wordt ervaren door je opdrachtgevers en klanten? Klantgerichtheid is geen kunstje maar een echte kunde! Tijdens deze masterclass nemen we je mee in wat daarvoor nodig is. Je gaat met bruikbare inzichten en handige tips en een hoofd vol goede ideeën weer naar huis! Klik hier voor meer informatie en om je in te schrijven voor de Masterclass.

Blogs ontvangen?

Wil je regelmatig op de hoogte gehouden worden? Meld je dan hier aan!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.