Overleggen met Monique?

Dé valkuil voor je (bouw)bedrijf: blijven hangen in oude patronen die niet meer werken

In ons vorige blog gebruikten we de kinderfiets met zijwieltjes als metafoor voor de manier waarop bedrijven succesvol veranderingen binnen hun organisatie kunnen doorvoeren. Als management melden dat ‘we’ het vanaf nu écht anders gaan doen, maar vervolgens weinig concrete actie ondernemen om de betrokken medewerkers te begeleiden naar deze verandering, heeft weinig zin. Blijvend veranderen doe je immers samen. Precies zoals je een kind leert fietsen: eerst met zijwieltjes, dan met jou als ouder ernaast en tot slot, dat magische moment waarop je kind alleen en vrij, maar gesteund door zijn ouders, vol zelfvertrouwen de wijde wereld in fietst.

Vasthouden geeft veiligheid

Voor de eerste keer ‘los’ fietsen is spannend en misschien zelfs wat eng, zeker ten opzichte van niet veranderen want dan loop je geen risico. En dat voelt ook wel weer lekker veilig en vertrouwd… Als je kijkt naar de bouwwereld, dan kun je een bouwbedrijf vergelijken met een soort Hollywoodachtige setting: op een filmset zijn ook veel verschillende partijen op een relatief kleine ruimte actief. Dat maakt duidelijke communicatie van groot belang. Ook in de bouw zijn er veel overdrachtsmomenten en betrokken partners en praktisch uitvoerenden die elk vanuit hun eigen zienswijze hun klus willen klaren. Maar omdat de werkomgeving, door nieuwe zienswijzen, invloeden van buitenaf en onvoorziene gebeurtenissen, steeds verandert worden de zaken ingewikkeld. Hoe zorg je er dan toch voor dat de belangrijke informatie-overdracht die gedaan moet worden zo succesvol mogelijk verloopt? Met andere woorden: hoe creëer je nieuwe patronen in een organisatie waar de groeven, veroorzaakt door bestaand gedrag, diep ingesleten zijn?

Als een estafette

In de praktijk gaat overdracht vaak zo: de zender, dus degene die de overdracht moet doen is vaak bang dat hij niet voldoende vertelt, en zendt als gevolg daarvan heel veel informatie. Degene die ontvangt, dus degene die de taak of het project uit gaat voeren, is vaak verrast door de hoeveelheid informatie en schrijft dan maar zoveel mogelijk op, om compleet geïnformeerd te zijn. Hoe zorg je er nu voor dat de belangrijkste informatie gewaarborgd wordt en dat de kern van overdracht optimaal plaatsvindt? Je kunt het vergelijken met het overgeven van een estafette-stokje, als je niet exact op het juiste moment naadloos met elkaar communiceert dan is de wedstrijd bij voorbaat verloren.

Schakel ons in

Omdat zinvol, op het goede moment én op een zo perfect mogelijke manier communiceren niet zomaar even met het hele bedrijf aan te leren is, is het aan te raden om dit samen met een professionele partner te doen. Een partner die dag in dag uit met dit bijltje hakt en precies weet wat er nodig is om bestaande patronen blijvend succesvol te doorbreken. In ons volgende blog vertelt een tevreden opdrachtgever uit de bouwbranche over hoe hij dit omturnen van de organisatie tot op de dag van vandaag ervaart.

Wat denk je, een keer koffie doen?

Blogs ontvangen?

Wil je regelmatig op de hoogte gehouden worden? Meld je dan hier aan!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.