Overleggen met Monique?

Corona, hoe verbinden we met klant en collega en wat leren we ervan?

In tijden van verandering valt enorm veel te leren. We zien veel creativiteit, saamhorigheid en ook nieuwe patronen ontstaan. We verbinden, anders dan anders maar soms veel intenser. Wij vroegen aan onze klanten en relaties hoe zij dit beleven en wat zij ervan leren. Het leverde mooie gesprekken én waardevolle inzichten op. In de komende weken delen wij deze verschillende interviews met jou!

Wil jij ook jouw inzichten met ons delen met het onderwerp: Corona, hoe verbinden we met klant en collega en wat leren we ervan? Deel deze met ons!

Aan het woord is Martine van Hasselt, hospitality manager bij het Sint-Trudo ziekenhuis in België.

We stonden er klaar voor, de eerste bijeenkomst met het management stond gepland. echt waarmaken zou samen met het Sint-Trudo ziekenhuis gaan werken aan een Patient Delight programma. En toen was er Corona… het sloeg hard toe in de regio van het ziekenhuis. We vroegen aan Martine van Russelt hoe het met haar gaat en wat de impact is van Corona.

Hoe gaat het met u, Martine?

“Met mij gaat het goed, maar wat zijn we in een hele rare situatie terecht gekomen met Covid-19. We hebben binnen het ziekenhuis veel moeten herorganiseren. We ondersteunen de patiënten fysiek en mentaal proberen we er natuurlijk ook te zijn voor de patiënten. We werken met verschillende afdelingen samen om alles zo goed mogelijk te regelen.”

  Wat is de impact van Covid-19 op het Sint-Trudo ziekenhuis?

  “De impact is enorm groot, voornamelijk op de organisatie. Alle normale activiteiten moesten gestopt worden. We krijgen veel mee van wat er in de media gecommuniceerd wordt en er is veel communicatie met de overheid. We hebben héél veel besmette mensen behandeld in het ziekenhuis. Maar de saamhorigheid is toch wel iets wat er bovenuit steekt! Alle verschillende afdelingen werken perfect met elkaar samen, iedereen zit ineens in dezelfde situatie.
  En als er dan buiten voor ons geklapt wordt, geeft dat toch wel een heel speciaal gevoel van waardering.”

  Hoe zorgt u voor (opr)echte verbinding met medewerkers en collega’s in deze periode?

  “Daar moet ik heel eerlijk zijn, dat is nu veel intenser dan voorheen. We werken nu echt topdown. Een heldere organisatie met duidelijke sturing en uitvoering. Iedereen gaat nu door dezelfde situatie, er zijn geen achterblijvers. Dit maakt dat rechtstreekse communicatie heel duidelijk is, bijvoorbeeld ook naar de patiënten en de familie. We worden hierin ook ondersteund door de media en dat helpt in de duidelijkheid. Iedereen weet wat zijn taak is en er zijn geen discussies, iedereen doet wat er gedaan moet worden. 

   De noodzaak is helder en de tijd ontbreekt. Er wordt nu heel eenduidig gecommuniceerd, meer dan vroeger en dit zorgt ook voor de verbondenheid met elkaar. Vóór deze uitbraak wilden mensen graag hun eigen geluid geven, maar dat gebeurt nu niet. Iedereen moet door dezelfde deur en dat gaat perfect nu, zelfs beter dan voorheen.Vergaderingen gebeuren via Teams en Skype en dat is top, want er is geen verplaatsing nodig. Mensen luisteren ook beter naar elkaar tijdens deze vergaderingen, omdat niemand iets kan horen als er door elkaar heen wordt gepraat.”

   En hoe blijft u verbinden met de buitenwereld?

   “We hebben hier een communicatiedienst en zij werken heel nauw samen met de media om te vertellen wat er in het ziekenhuis gebeurt. We proberen zo veel mogelijk naar buiten te
   communiceren wat we aan het doen zijn en wat de stand van zaken is. Er komen journalisten om interviews af te nemen en om filmpjes te maken. Dit gebeurt niet alleen bij ons, maar ook bij de
   omliggende ziekenhuizen. Dit is belangrijk, omdat de patiënten geen bezoek mogen ontvangen. De patiënten communiceren via
   een Ipad met de familie en er is een pakjesdienst waarbij vuile was gebracht en gehaald kan worden.
   We krijgen door deze werkwijze heel veel appreciatie van buitenaf, zoals tekeningen van kinderen, kunstwerken en giften.”

    

   Welke inzichten doet u nu op welke u absoluut wilt blijven vasthouden na deze periode?

   “De eenduidigheid van de organisatie en hetdoelgericht werken van alle teams is echt prachtigom te zien. Omdat er in het ziekenhuis zoveel verschillende departementen zijn, zorgde ditervoor dat er voorheen niet altijd eenduidiggecommuniceerd werd. Nu, in deze periode, werkenal deze departementen als een team samen enwordt er snel gehandeld. Dat is echt een verschil metvóór de uitbraak van het Corona virus.”

   Hoe zorgt u ervoor dat u positief naar de
   toekomst blijft kijken?

   “We móeten vooruitkijken. Ik ben zelf positief ingesteld en de mensen hier proberen ook positief te zijn, omdat dat stimuleert. We moeten vol blijven houden tot er een vaccin is
   en tot die tijd zal iedereen er last van blijven houden denk ik. De economie leidt er ook onder hier in België. Mensen worden werkloos of het heeft op een andere manier impact op ieders
   leven. We willen ook weer graag opstarten voor de andere patiënten, maar het is moeilijk om daar nu een evenwicht in te vinden. De solidariteit is wel echt gestegen en daardoor blijven ik en mijn collega’s dan ook wel écht positief!”

   Wat is de impact van de 1,5 meter samenleving op het Sint-Trudo ziekenhuis?

   “Tot het vaccin er is, zullen we zeker op 1,5 meter moeten samenleven. Wij Belgen zijn een volk die elkaar graag een hand, een kus op de wang of een schouderklopje geven en dat is sinds de uitbraak allemaal verdwenen. Naar patiënten toe is dat moeilijk. Normaal legden we al snel een arm om de schouder van een patiënt met moeilijkheden of veel emoties, maar dat is nu niet mogelijk natuurlijk.

   We moeten het nu echt hebben van gesprekken om na te gaan hoe het met iemand gaat. Op deze manier proberen we de patiënt toch een beetje beter te laten voelen.”

   Wil je weten wat wij voor jou kunnen betekenen?
   Creatief én Corona-proof!
   Laat hiernaast jouw gegevens achter, dan nemen wij contact met jou op! 

   echt waarmaken is er voor je, nu én straks!